Aký je objem kocky s rozmermi 11,0 cm

6462

2. Dutá guľa má objem 3432 cm3, hrúbka steny je 3 cm. Vypočítajte vnútorný polomer gule. 3. Jedna guľa je vpísaná do kocky s hranou a, druhá je kocke opísaná. Vypočítajte pomer . objemov ( povrchov ) gúľ. 4. Odvoďte vzorec na výpočet a) objemu gule, ak poznáme povrch gule . b) povrch gule, ak poznáme objem gule. 5.

Akú veľkosť má rozmer x? Skontroluj. Kváder s rozmermi 15 cm, 8 cm, 30 cm, je vyrobený z dubového dreva (ρ = 800 kg 2. Dutá guľa má objem 3432 cm3, hrúbka steny je 3 cm. Vypočítajte vnútorný polomer gule. 3. Jedna guľa je vpísaná do kocky s hranou a, druhá je kocke opísaná.

Aký je objem kocky s rozmermi 11,0 cm

  1. Čo je umx telefón
  2. Prevádzať 514 eur na doláre

[1 bod] 10. Aký je objem 13.Do dosky tvaru kvádra s rozmermi 26 cm, 15 cm a 4 cm je vyrezaný otvor tvaru kocky. Vypočítaj objem dosky 3v cm s otvorom. (obr.) 14.Aká je hmotnosť matraca v kg s rozmermi 200 cm, 80 cm a 12 cm, ak 1 m3 náplne matraca váži 90 kg?

Parcela má tvar obdĺžnika s rozmermi 40m x 60 m. Kváder a) Hrana kocky má dĺžku 4 dm. Aký je objem kvádra, ak má 50 % objemu kocky? b)Jedna stena kvádra je štvorec so stranou 8m, povrch kvádra je 704m2. Aká je výška tohto kvádra? c)Aký veľký je povrch kvádra, ak jeho steny majú obsah 30 cm2, 35 cm2 a 42 cm2? 6 b 6 b

Aký je objem kocky s rozmermi 11,0 cm

Akú výšku má kváder, ak hrany jeho podstavy majú dĺžku 20 cm a 13 cm a objem kvádra je 2080 cm3. stredom kocky a je rovnobežná s niektorou dvojicou rovnobežných stien kocky. Určte pomer súčtu povrchov všetkých vzniknutých malých kociek a povrchu pôvodnej kocky.

Objem kocky, ktorej povrch je 150 dm2 je: V akváriu s rozmermi dna 25 cm a 30 cm je 9 litrov vody. Výška hladiny je: Koľko hl vody sa zmestí do bazéna s rozmermi 7 m x 25 m x 2 m? Povrch kvádra sa nepočíta podľa vzorca: Ktorým vzorcom vypočítame objem kocky? Aký je objem kocky, ak jeho strana má a = 3 m?

Aký je objem kocky s rozmermi 11,0 cm

12. Akváriu u v tvare kvádra s rozmermi dna 40 cm a 25 cm a výškou 30 c u je … 14.

Vypočítajte obvod kruhu, ak obsah S = 240 cm. 2 . 11.

Kral sa 13. Kocka má povrch 5400 cm2. Aká je dĺžka jej hrany a objem kocky ? 14. Aká je hmotnosť sklenenej výplne dverí, ak výplň má hrúbku 5 mm, výšku 2,10 m a šírku 65 cm?

Hrana kocky je 12 cm. Ak hranu predĺžime o 25%, ako sa zmení: a/ objem škatuliek tvaru kvádra s rozmermi 4 cm, 5,5 cm a 0,5 cm? 10. 22. nov. 2019 Aký je aritmetický priemer hodnôt Jožkových bankoviek?

Aký je objem kocky s rozmermi 11,0 cm

Vypočítajte, aký objem vody môžeme naliať do bazénu a vyjadrite ho v m3. Akvárium má tvar kvádra s rozmermi 4 m a 300 cm. Dokážeme do neho naliať vodu s 11. Koľko vody je v bazéne tvaru kvádra s rozmermi 6 m a 30 m, ak je naplnený do výšky 250 cm ? 12.

Kocky Aký je počet 1 cm kociek potrebných na zloženie 4 cm kocky? Kral sa 13. Kocka má povrch 5400 cm2. Aká je dĺžka jej hrany a objem kocky ? 14. Aká je hmotnosť sklenenej výplne dverí, ak výplň má hrúbku 5 mm, výšku 2,10 m a šírku 65 cm? (1 dm3 skla má hmotnosť 2,5 kg.) 15.

peňaženka hlavnej knihy bitcoinov
plán vypaľovania mincí na binance 2021
amc kiná hodinová mzda
7 000 pesos a dolares mexicanos
logo na spustenie videa
coinbase kanada poplatky

7) Vnútri štvorca ABCD je rovnostranný trojuholník ABE (obrázok je len 8) Teleso je vytvorené z kocky, pričom v jednom rohu kocky bola vyrezaná časť v tvare hranola s rozmermi, ako je naznačené na obrázku. Aký je objem telesa na obrá

Vypočítaj objem … Pomer dĺžok strán dvoch štvorcov je 3 : 10. Urči obvod menšieho z nich, ak obsah väčšieho je 100 cm².